Dziś przypada 90 rocznica śmierci Abp. Leona Wałęgi

Abp. Leon Wałęga urodził się 25 III 1859r. w Moszczenicy. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie, ale ostatnie lata wraz z maturą dokończył w Jaśle. W 1878r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. W 1881r. wyjechał na studia do Rzymu. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. 24 III 1883r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju pełnił różne funkcje: prefekta w małym seminarium, wikariusza, sekretarza sądu metropolitalnego, wicerektora Seminarium Duchownego, wykładowcy katechetyki, dogmatyki i teologii fundamentalnej, spowiednika sióstr felicjanek we Lwowie. Na mocy bulli papieża Leona XIII został nominowany na biskupa tarnowskiego w kwietniu 1901r. Konsekrację przyjął w dniu 12 V 1901r. w katedrze tarnowskiej z rąk kard. Jana Puzyny. Z jego przyjściem do Tarnowa rozpoczął się jeden z największych pontyfikatów w dziejach diecezji.

U samego początku swojej Pasterskiej troski o Diecezję, bp. Leon wraz z ojcami Redemptorystami z Tuchowa starał się o koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. W liście do diecezjan z 18. 08. 1904 r. pisał:” będę miał szczęście własnymi rękami ukoronować ten obraz, do którego jeszcze jako dziecko odprawiałem pielgrzymki a później jako biskup niejednokrotnie udawałem się w różnych potrzebach i trudnościach. Wszak to pierwszy i najsławniejszy obraz cudowny w naszej diecezji… Słusznie należy powiedzieć, że to pierwszorzędny tron Najświętszej Maryi Panny w naszej diecezji”. Uroczystości koronacyjne odbyły się 02. 10. 1904 r. na polu położonym nad rzeką Białą. Do Tuchowa przybyło wówczas ok 130 tys. wiernych, 200 kapłanów, oraz kilku biskupów. Koronator, abp Leon Wałęga dokonując aktu nałożenia koron złożył u stup ołtarza insygnia władzy biskupiej (mitrę i pastorał) i mówił: „W dniu tym pamiętnym oddałem siebie i Was wszystkich w opiekę Matki Boskiej Tuchowskiej, obrałem Ją za Królową całej diecezji, a wszyscy obecni złożyli Jej ślubowanie na wierność po wsze czasy. Mam w Bogu nadzieję, że głośne echo tego ślubowania rozeszło się po całej diecezji od Wisły aż po granice węgierskie”. Po czym, Abp. Leon w gorącej modlitwie błagał Maryję w Tuchowskim Wizerunku o dobrych i licznych kapłanów. Gorącym jego pragnieniem było budzenie powołań kapłańskich. Gdy przybył do Tarnowa zastał w seminarium duchownym 49 alumnów. Chcąc powiększyć tę liczbę, wkrótce po objęciu rządów, założył we własnym domu i w większej części z własnych funduszów utrzymywał Małe Seminarium. Zawierzenie sprawy powołań Matce Tuchowskiej sprawiło, że z roku na rok wzrastała liczba zgłaszających się do seminarium. W 1906 r. studiowało w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie już 73 alumnów, a w 1931 r. w przededniu jego rezygnacji z biskupstwa około stu pięćdziesięciu.

Od ponad 100 lat, w Tuchowskim Klasztorze mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów, gdzie w cieniu Cudownego Obrazu, za przykładem Abp. Leona, ufając w przemożne wstawiennictwo Matki Bożej od powołań, kształcą się i nabierają ducha do pracy misyjnej kolejne pokolenia redemptorystów.

W 1932 r. Abp. Leon wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie go z biskupstwa. Pius XI przyjął rezygnację. 15 marca 1933r. Arcybiskup opuścił Tarnów i udał się do klasztoru redemptorystów w Tuchowie, który był jego drugim domem. Tu zmarł 22 kwietnia 1933r. i tu został pochowany, jak sam chciał, obok obrazu Matki Bożej którą koronował.

o. Szczepan Hebda CSsR