Potrzeba modlitwy…

Jak w każdym działaniu, a szczególnie dla dobra i zbawienia człowieka, potrzeba wsparcia modlitewnego. Aby wspomagać redemptorystów, obecnych i przyszłych, powstało Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich (w skrócie RDWPR).

Ponad 1500 osób, które się modlą

Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich jest duchową wspólnotą ludzi wierzących, którzy poprzez modlitwę różańcową wypraszają łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów).

Członkowie wspólnoty zobowiązują się do:

  • odmówienia raz w tygodniu jednej części różańca w intencji powołań do redemptorystów
  • odmówienia raz w tygodniu Modlitwy o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów (zobacz na dole)
  • uczestnictwa raz w miesiącu w Mszy Świętej i ofiarowania Komunii w intencji nowych powołań do tegoż Zgromadzenia

Każdy jest zaproszony do tego, aby pomagać w ewangelizacji, niezależnie od wieku, zawodu, stanu cywilnego. KAŻDY może być MISJONARZEM na swoją miarę.

Modlitwa o powołania

Chryste Odkupicielu, Ty sprawiłeś,
że Zgromadzenie Redemptorystów,
a w szczególności jego święci
Współbracia zawsze ofiarnie wypełniali
Twoją wolę. Prosimy Cię, wzbudzaj
w sercach młodych ludzi nowe
powołania, daj im łaskę rozpoznania
i podjęcia zaproszenia do pójścia za
Tobą, aby jako kapłani lub bracia
zakonni głosili Obfite Odkupienie
ludziom ubogim i opuszczonym. Amen.