Prowincja Warszawska Redemptorystów jest jedną z liczniejszych w całym Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. W Polsce posiada dwadzieścia cztery domy zakonne. Dobrą Nowinę o miłości Boga do człowieka obwieszczają światu przede wszystkim poprzez misje i rekolekcje parafialne. Co trzeci polski redemptorysta pracuje na misjach zagranicznych m.in. w Argentynie, Brazylii, Boliwii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, w Burkina Faso, Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Austrii, Niemczech, Danii, Hiszpanii, Włoszech i w Portugalii.

W ponad piętnastu ośrodkach w Polsce redemptoryści prowadzą duszpasterstwo parafialne i sanktuaryjne, by być na co dzień blisko ludzi i w chaosie współczesnego świata ukazywać Chrystusa jako Drogę, Prawdę i Życie.

Dostrzegając wielką skuteczność mediów w Ewangelizacji świata od przeszło 20 lat na falach eteru przekazują Dobrą Nowinę przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM. Ponadto podejmują apostolat pióra, prowadząc wydawnictwo „Homo Dei”. Prowadzą także wiele innych duszpasterstw specjalistycznych, by jak najlepiej odpowiadać na duchowe potrzeby ludzi, do których posyła ich Pan Bóg.