“Założenie Zgromadzenia Redemptorystów”

Genesis – kim jesteś?

“Jesteśmy redemptorystami!”