Znajdziesz tu kilka wskazówek, pomocnych w sytuacji, gdy jest w Tobie przekonanie, że masz powołanie do życia w Zgromadzeniu Redemptorystów.

Do kogo się zwrócić?

Najlepiej skontaktować się z o. Szczepanem Hebdą CSsR, który jest duszpasterzem powołań redemptorystów w Polsce. On pomoże Ci w rozeznawaniu powołania oraz wyjaśni wątpliwości, które rodzą się w Twojej głowie.


Co przygotować?

Aby być przyjętym do Zgromadzenia Redemptorystów, potrzebne Ci będą:

  • podanie o przyjęcie
  • życiorys
  • opinia proboszcza lub duszpasterza
  • metryka chrztu i bierzmowania
  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo zdrowia
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Odpis aktu stanu cywilnego
  • cztery aktualne zdjęcia legitymacyjne

Zobacz, jak wygląda formacja u redemptorystów!