papież Franciszek
w “Christus vivit”

Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza.


Rozeznawanie powołania

Może zadajesz sobie pytanie, jak rozeznać swoje powołanie? Może patrzysz na innych, którzy są kapłanami, zakonnikami i zastanawiasz się, co do nich przemówiło, co sprawiło, że odkryli w sobie Boże wezwanie. Oto kilka podpowiedzi, jak możesz zrobić to w swoim przypadku

Słowo Boże

Czytaj słowo Boże i pytaj Pana Boga: “jaką drogę przygotowałeś dla mnie?” Wśród wielu pięknych fragmentów Pisma Świętego możemy wyróżnić kilka takich, które mówią o powołaniu, np. Samuela:

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».

1 Sm 3, 10

Pan Bóg posługuje się słowem pełnym miłości, które wypowiedział niegdyś w historii do człowieka, aby również dziś przemówić do nas, do naszego serca. Podobnie jak Samuel wytężył swój słuch serca, wrażliwość na słowo Boga, tak i to jest możliwe w naszym przypadku.


Liturgia

Jesteś ministrantem, lektorem lub ceremoniarzem? Może śpiewasz w scholi albo grasz w zespole muzycznym, który w trakcie liturgii towarzyszą celebracji?

Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.

Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II, nr 10.

Bóg chce się z Tobą spotykać w trakcie liturgii: czy to w czasie Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, celebracji sakramentów. ON jest obecny realnie, niedostrzegalny zmysłami stoi obok, chce się nam dawać. Uczestnictwo w liturgii daje siłę do tego, by iść drogą Bożego powołania. Otwórz się na zaproszenie do bycia z Panem! To tutaj mamy gwarancję pełnego spotkania z Nim, to tutaj działa Jego moc i miłosierdzie w sposób pełny.


Pomoc bliźnim

Boga realnie spotykamy również w drugim człowieku, jemu służąc, służymy Chrystusowi.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Mt 25, 40

Tym samym pomoc innym: w rodzinie, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom, jest dobrą okazją do tego, żeby spotkać Boga. ON jest obecny w bliźnim, nie tylko w krewnym, ale i obcym. Otwórz się na innych, na to, co mówią do Ciebie o Tobie, bo Bóg posługuje się również nimi, aby wskazać Ci drogę na życie.