Tuchów to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Od 500 lat czczony jest tutaj łaskami słynący Obraz Matki Bożej Tuchowskiej – wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, którym opiekują się redemptoryści.

W tygodniu modlitw o powołania przybywają do Matki Bożej Tuchowskiej liczne pielgrzymki, prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

W przeddzień Niedzieli Dobrego Pasterza do Tronu Matki Bożej pielgrzymowały siostry Służebniczki Starowiejskie, aby – jak co roku – czuwać przed Cudownym Obrazem, prosząc o powołania. Tradycyjnie 1 maja z Tarnowa wyruszyła XXXVIII Piesza Pielgrzymka do Tuchowa, organizowana przez siostry Służebniczki Dębickie w intencji powołań. Uczestniczyło w niej 700 osób, przede wszystkim z Dębicy, ale także m.in. z Brzeźnicy, Lubziny, Zaborowa, Pustkowa-Osiedla, Straszęcina, Latoszyna, Żabna, Pilzna, Nowego Sącza, Krościenka, Krakowa czy Niska. Wspólnemu pielgrzymowaniu do Matki Bożej Tuchowskiej towarzyszy hasło: „Kościół – kocham i rozumiem”. Następnie do Matki Bożej przybyła piesza pielgrzymka organizowana przez księży Filipinów. Jej początki sięgają końca lat 60. XX wieku i były związane z działającą wtedy prężnie Wspólnotą Misyjną. Pielgrzymka rozpoczyna się przed Kościołem Księży Filipinów w Tarnowie. Potem pątnicy zmierzają w kierunku kościółka na Górze Świętego Marcina. Tam jest czas na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, krótką modlitwę i śniadanie na trawie. Dalej pielgrzymi ruszają, by dotrzeć do Sanktuarium Matki Bożej od powołań na Lipowym Wzgórzu.  W tym czasie Tuchów odwiedzili również klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu wraz z przełożonymi: Rektorem, ks. dr. Piotrem Kaczmarkiem i Prefektem, ks. Grzegorzem Cieślakiem, by tutaj zawierzyć się Matce Bożej Tuchowskiej i prosić o nowych kandydatów.

Tę powołaniową tradycję Sanktuarium Tuchowskiego zawdzięczamy Abp. Leonowi Wałędze, ordynariuszowi diecezji tarnowskiej w latach 1901-33, który koronując Cudowny Obraz Matki Bożej Tuchowskiej w 1904 roku, złożył u stóp ołtarza insygnia władzy biskupiej (mitrę i pastorał) i mówił: „W dniu tym pamiętnym oddałem siebie i Was wszystkich w opiekę Matki Boskiej Tuchowskiej, obrałem Ją za Królową całej diecezji, a wszyscy obecni złożyli Jej ślubowanie na wierność po wsze czasy”. Po czym Abp Leon w gorącej modlitwie błagał Maryję w Tuchowskim Wizerunku o dobrych i licznych kapłanów. Jego gorącym pragnieniem było budzenie powołań kapłańskich.  Zawierzenie sprawy powołań Matce Tuchowskiej sprawiło, że z roku na rok wzrastała liczba kandydatów zgłaszających się do seminarium w Tarnowie.

Rozpoczynając rok akademicki od wielu lat, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie pielgrzymują pieszo do Matki Najświętszej. W ubiegłym roku, z racji
200-lecia seminarium, Ks. Bp Andrzej Jeż przed Cudownym Obrazem, wzorem swoich  poprzedników, ponowił zawierzenie całej diecezji, seminarium i sprawy powołań Matce Tuchowskiej. Końcem maja pielgrzymują tu księża z całej Diecezji Tarnowskiej, by dziękować za dar kapłaństwa.

Od ponad 100 lat w Tuchowskim Klasztorze mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów, gdzie w cieniu Cudownego Obrazu, za przykładem Abp. Leona, ufając w przemożne wstawiennictwo Matki Bożej od powołań, kształcą się i nabierają ducha do pracy misyjnej kolejne pokolenia redemptorystów.

Głośne echo zawierzenia sprawy powołań przez Abp. Leona Wałęgę i owoce, jakie wyprasza Matka Boża Tuchowska, sprawiły, że od wielu lat przyjeżdżają tutaj biskupi z Węgier. „Przybyliśmy tutaj razem z przełożonymi seminarium, z wikariuszem generalnym diecezji i z naszymi klerykami przede wszystkim po to, aby prosić o nowe powołania dla naszej diecezji – mówi bp András Veres z diecezji Győr, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier. Muszę się przyznać, że lata temu jeden z polskich kapłanów powiedział mi, że dobrze jest pielgrzymować do Matki Bożej do Tuchowa, bo tam można wyprosić nowe powołania. Jeszcze jak byłem ordynariuszem diecezji Szombathely i teraz, jak jestem w Győr, jeździłem modlić się, i faktycznie muszę powiedzieć, że przez wstawiennictwo Maryi w tym miejscu wyprosiłem powołania. Idąc tym śladem, przybywam tym razem z moimi klerykami do Tuchowa z tą naszą intencją”.  Tuchów umiłował sobie również bp György Udvardy, ordynariusz diecezji Pécs na Węgrzech, który jest tu każdego roku, a  w 2019 r. przyjechał wraz z kapłanami i mówił: „Głównym celem naszej pielgrzymki do Polski jest modlitwa o nowe powołania dla naszej diecezji”.

Najważniejszą uroczystością w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie k. Tarnowa jest obchodzony co roku Wielki Odpust Tuchowski, w dniach 1 – 9 lipca. Na Wielki Odpust Tuchowski przybywa kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

 

o. Szczepan Hebda CSsR