W dniach 15-17 listopada 2021 r. odbył się w Oblackim Ośrodku Młodzieży Niniwa w Kokotku II Ogólnopolski Zjazd Zakonnych Duszpasterzy Młodzieży i Powołań Zakonów Męskich i Żeńskich. Wzięło w nim udział ponad 80 osób zakonnych.

W czasie zjazdu odbyły się trzy sesje tematyczne. Pierwsza sesja dotyczyła przestrzeni bycia z młodymi, druga omawiała temat stwarzania przestrzeni dla duszpasterstwa młodzieży w mediach, a trzecia stwarzania przestrzeni formalno – prawnej duszpasterstwa młodzieży.

Podczas I Sesji swoje wystąpienia mieli o. Bartosz Madejski OMI oraz państwo Justyna i Janusz Bochenkowie z tamtejszej wspólnoty parafialnej.

Bartosz Madejski OMI podczas swojego wystąpienia starał się odpowiedzieć na pytanie Jak być z młodymi? Podkreślił kilka aspektów tego bycia,
a mianowicie posiadanie dla młodych czasu, bycie autentycznym również
w swoich słabościach, podążanie za swoimi pasjami i krokami swoich poprzedników. Zwrócił również uwagę na potrzebę bilansowania wymagań
z doceniania wysiłków młodych i okazaniu im wdzięczności. Te rzeczywistości mają być na równi. Podkreślił też ogromną wagę dbania o swoje przyjaźnie
i wypoczynek, ponieważ młodzi są raczej tymi, którzy biorą, a nie dają.

Państwo Justyna i Janusz Bochenkowie odpowiadali na pytanie Jakiego duszpasterza chcieliby, aby spotkały ich dzieci? W ramach odpowiedzi
na to zagadnienie podzielili się swoim doświadczeniem spotkanych duszpasterzy w młodości. Jako rodzice zauważyli, że w pracy z młodym człowiekiem należy pozostać autentycznym, odpowiadać na pytania młodych nie pozostawiając ich
w próżni oraz pytać ich o metody pracy jakie najbardziej im odpowiadaj.

II Sesji poświęconej stwarzaniu przestrzeni medialnej dla duszpasterstwa młodzieży kolejno gośćmi byli Pan Krzysztof Samołyk – youtuber, Marta Wajszczyk i Gabriela Bagan

który podkreślił znaczenie profesjonalizmu w publikacji treści w Internecie
co bezpośrednio wiąże się z inwestycjami w ludzi, zdobywanie wiedzy i sprzęt. Zwrócił również uwagę, że należy zapomnieć o swoich wyobrażeniach współczesnej młodzieży bazując na swoim doświadczeniu z młodości, ponieważ świat się diametralnie zmienił. Wskazał także co powinno znaleźć się
w przekazywanej treści, a mianowicie tzw. Elementarz, czyli podstawowe prawdy wiary, mówienie o Ewangelii, Bogu, tożsamości, akceptacji i seksualności pozytywnym językiem.

Pani Marta Wajszczyk przygotowała wystąpienie „Wizualne aspekty kreowania wizerunku”. Podkreśliła bardzo wyraźnie, że im ktoś dalej od Kościoła tym bardziej potrzebuje wizualnej komunikacji. Jej wystąpienie oparte było o zadanie sobie 4 pytań Co? Po co? Komu? Jak? bez, których nie powinno się rozpoczynać pracy z projektami w mediach społecznościowych i grafiką. Pani Marta odpowiadając na te pytania dała wiele cennych wskazówek jak powinno realizować się te projekty. Odpowiadając na pytanie Komu? omówiła zagadnienia Pokolenia Płatków Śniegu i tzw. Doomera. Pokolenie płatów śniegu to ludzie urodzenie według niej między 1996 r., a 2010 r. Każdy z nich jest wyjątkowy
i niezwykle delikatny, dlatego można go bardzo łatwo urazić, co prowadzi do załamania się. Doomer to nazwa pochodząca od fikcyjnej postaci, która obrazuje współczesnego człowieka. Doomer to bowiem człowiek, który nieustannie konsumował i zorientował się, że to co proponuje mu świat to fake, czyli kłamstwo, ale nie ma nic do czego mógłby się odnieść wiec dochodzi do wniosku, że nie ma nadziei.

Ostatnim prelegentem tej sesji była Gabriela Bagan, licealistka, która podzieliła się swoim doświadczeniem pracy z tik tokiem i Instagramem, gdzie tworzy treści skierowane do sowich rówieśników, a poruszające kwestię wiary. Opowiada
w tych mediach o swoim spotkaniu z Bogiem w codzienności i tym co daje jej wiara jako młodej osobie.

Ostatnia III sesja poświęcona była stwarzaniu przestrzeni formalno – prawnej
w duszpasterstwie młodzieży. Gośćmi tej sesji był o. Józef Czernecki OMI ekonom prowincjalny Oblatów i Pan Krzysztof Zieliński współpracownik duszpasterstwa młodzieży Niniwa.

Józef Czernecki OMI podzielił się swoim doświadczeniem współpracy
z duszpasterzami młodzieży tworzącymi Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA. Podkreślił, że trzeba spojrzeć na nie jako na inwestycję, a nie koszt. Natomiast Pan Krzysztof Zieliński przedstawił drogę NINIWY do osadzenia jej
w przestrzeni formalno – prawnej.

W zjeździe tym ze strony Redemptorystów uczestniczyli o. Grzegorz Gut,
o. Szczepan Hebda i o. Bogusław Nawracaj.

o. Bogusław Nawracaj CSsR