W ostatnich dniach lutego na Lubaszowskiej górce odbyło się weekendowe spotkanie powołaniowe u redemptorystów. Przyjechała młodzież z południa Polski by wspólnie się modlić i pytać Jezusa o swoją przyszłość. Spotkanie poprowadził o. Stanisław Janiga CSsR wychowawca w nowicjacie redemptorystów. Był to czas modlitwy i pięknych spotkań.