Rada Generalna Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) zatwierdziła 2 listopada 2022 r. wybór o. Dariusza Paszyńskiego CSsR na urząd nowego przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Oficjalne objęcie urzędu w nowym czteroleciu 2023-2027 będzie miało miejsce podczas najbliższej sesji kapituły prowincjalnej pod koniec stycznia 2023 r. O. Dariusz Paszyński zastąpi na urzędzie o. Janusza Soka CSsR, który pełnił ten urząd przez ostatnie 12 lat.

* * *

O. Dariusz Paszyński CSsR urodził się 19 grudnia 1968 r. w Zabrzu, a pochodzi z Laskowej w diecezji tarnowskiej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej w 1987 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1989 r. Po złożeniu ślubów wieczystych 15 sierpnia 1993 r. oraz ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1994 r.

Po święceniach pracował przez 21 lat w Rosji i w Kazachstanie jako duszpasterz, proboszcz parafii i przełożony różnych wspólnot, w tym także przez 9 lat jako przełożony Regii św. Gerarda (ówczesnej jednostki administracyjnej Zgromadzenia Redemptorystów na tamtych terenach).

Od stycznia 2015 r. pełni urząd wikariusza przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz przewodniczącego Sekretariatu Misji Zagranicznych tejże prowincji. W styczniu 2023 r. obejmie urząd przełożonego prowincji.