Jak na Różańcowe Dzieło przystało na przełomie września i października, u początku nowego miesiąca, w którym w sposób szczególny czcimy Maryję przez modlitwę różańcową, w domu rekolekcyjnym w Lubaszowej odbyły się rekolekcje dla modlących się o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów. Wzięło
w nich udział ponad 30 osób z całej Polski, włączonych w Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Rekolekcje te poprowadził dla nas
o. Artur Pruś CSsR – misjonarz z Rosji.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w czwartkowy wieczór, 30 września, a zakończyliśmy w niedzielę. Podczas tych dni o. Artur podzielił się z nami świadectwem wiary
i tym, jak tę wiarę przezywają katolicy na wschodzie, w Rosji, w Togliatti, gdzie obecnie o. Artur posługuje. Oprócz konferencji i spotkań ze Słowem Bożym
i na modlitwie, mieliśmy okazję spotkać się z braćmi nowicjuszami, którzy towarzyszyli nam przez wszystkie dni rekolekcji wraz z o. Łukaszem Listopadem CSsR
– magistrem nowicjatu. W piątek odwiedził nas o. Prowincjał Janusz Sok CSsR, a w sobotę uczestniczyliśmy w święceniach diakonatu siedmiu braci redemptorystów w Tuchowie. Był to dla nas bardzo piękny i wzruszający moment, ponieważ mogliśmy doświadczyć „owoców naszej modlitwy” i wraz ze Zgromadzeniem Redemptorystów cieszyć się nowymi braćmi, którzy niebawem pójdą w świat, by głosić Obfite Odkupienie – mówili uczestnicy rekolekcji.
W niedzielę odwiedzili nas bracia klerycy wraz z Rektorem Seminarium o. Maciejem Sadowskim CSsR, który wygłosił do nas piękne słowo i przewodniczył Eucharystii. Wielką radością była dla nas również wizyta kilku uczestników rekolekcji powołaniowych z redemptorystami: Jakuba, Filipa, Artura, Mateusza i Łukasza. Ubogacili oni nasze spotkanie swoją obecnością oraz wspólną modlitwą i piękną oprawą muzyczną podczas wieczornych apeli Maryjnych.

„Dziękujemy ojcom redemptorystom, a nade wszystko Panu Bogu za ten piękny czas i modlimy się o nowe i liczne powołania do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Niech Pan Jezus nam wszystkim błogosławi”.

o. Szczepan Hebda CSsR