W Krakowie na Podgórzu u Redemptorystów, od 29 wrzesniana do 2 października odbędą się rekolekcje dla modlących się o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów.

Informacje i zgłoszenia: 504 298 710