„Kuźnia redemptorystów” to nowy film, do którego obejrzenia zapraszają Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie i Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów – o redemptorystach, ich seminarium duchownym, powołaniach i sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej oraz domu zakonnym – miejscu, gdzie przygotowują się do głoszenia Ewangelii.

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela jest obecne w nurcie duchowej i intelektualnej formacji w polskim Kościele już od 1903 roku.

W roku obecnym obchodzimy jubileusz 100-lecia obecności naszego Seminarium w Tuchowie, gdzie pod opiekuńczym płaszczem Matki Bożej Tuchowskiej i za przykładem św. Alfonsa Marii Liguoriego, od tego roku patrona tuchowskiego Seminarium, kształtują swe serca i umysły kolejne pokolenia redemptorystów, tak aby byli mocni wiarą, radośni nadzieją, rozpaleni miłością ku Bogu i ludziom, płonący gorliwością, pokorni, bo świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, pełni ducha wyrzeczenia i ofiary, miłujący ubogich i opuszczonych (por. Konstytucje i Statuty CSsR, 20).