Każdy czas jest dobry dla spraw powołań!

We wrześniu bracia klerycy rozpoczynający ostatni, szósty rok w Seminarium odbywają praktyki katechetyczne w szkołach. I tak dwóch alumnów WSD Redemptorystów w Tuchowie, prowadzących katechezę szkolną w Warszawie zorganizowało wraz we współpracy z duszpasterzami z Torunia i Łodzi wydarzenie w Operze Królewskiej w warszawskich Łazienkach.

Do domu zakonnego Redemptorystów na ul. Karolkowej w Warszawie 16 września (w piątek), przyjechało 7 młodych mężczyzn (czterech z parafii św. Marka w Łodzi i trzech z parafii św. Józefa w Toruniu) z o. Pawłem Orłem. Głównym punktem tego wieczoru było udanie się do Opery Królewskiej, która znajduje się w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach.

O godz. 19:00 rozpoczęła się opera pt.: „Orfeusz” Claudio Monteverdiego, w inscenizacji, scenografii i reżyserii śp. Ryszarda Peryta, oblata Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Jak mówił o niej sam pan Ryszard: „Orfeo Monteverdiego stanowi operową alegorię świata, która poprzez Wiarę odsłania Nadzieję, która prowadzi ku Wiecznej Miłości”. Spektakl wywołał w nas najrozmaitsze refleksje, którymi dzieliliśmy się podczas wspólnego posiłku.

Następnego dnia, w sobotę rano, sprawowaliśmy Mszę Świętą, udaliśmy się także do kościoła św. Klemensa, gdzie pomodliliśmy się o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego CSsR, przy jego grobie. Poszliśmy także na Plac Męczenników Woli przylegający do kościoła na ul. Karolkowej i tam wspomnieliśmy 30 zamordowanych redemptorystów w Powstaniu Warszawskim, w tzw. „Rzezi Woli”.

Nasze spotkanie, choć krótkie było bardzo intensywne. Wzbogaciło nas ono przede wszystkich duchowo, ale też intelektualnie i uczuciowo. Poprzez rozwijanie w sobie wrażliwości na Piękno chcemy także poznawać wolę Boga wobec nas i czerpać dobre wzorce w jej realizacji.

Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć bez życzliwości i pomocy Ojców z domu zakonnego „na Karolkowej”, o. Kazimierza Piotrowskiego z Tuchowa, który pomógł nam w organizacji oraz współpracy z Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów.

Ufamy, że taki rodzaj spotkań z młodymi ludźmi może im pomóc w rozeznawaniu swojego powołania.

br. Robert Borzyszkowski CSsR