W sobotę, 8 października 2022 roku, czterech alumnów VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów przyjęło święcenia diakonatu z rąk ks. bp. Szymona Stułkowskiego – biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej.  Dzień ten rozpoczął się od uroczystej Jutrzni w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem o. Macieja Sadowskiego CSsR – rektora WSD Redemptorystów w Tuchowie. Kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary i otrzymali pobłogosławione księgi Liturgii Godzin.

Następnie, przy pięknej pogodzie, o godzinie 11:00 na dziedzińcu Bazyliki Matki Bożej Tuchowskiej, rozpoczęła się Eucharystia, podczas której nasi bracia: Robert Borzyszkowski, Piotr Czechowicz, Dominik Król i Almar Suchan otrzymali łaskę święceń diakonatu. W swojej homilii ksiądz biskup przedstawił radości i trudy drogi, którą wybrali przyszli diakoni. Zachęcał ich, aby w swoim życiu zawsze szukali ubogich i sami do nich wychodzili, oraz aby przez przysięgę celibatu tym bardziej stawali się ojcami duchowymi dla ludzi, którym będą posługiwać. Bp Stułkowski zwrócił także uwagę na to, że rozpoczynają swoją karierę w Kościele, ale prowadzi ona w dół – do coraz większej służby. “Sami znajdźcie sobie taką przestrzeń, żeby biblijnie doświadczyć tego, do czego zostało powołanych pierwszych siedmiu diakonów. Was jest czterech, więc tym bardziej intensywnie musicie w tym względzie pracować, bo jeszcze musicie tych trzech zastąpić” – mówił biskup. Następnie miały miejsce obrzędy święceń. Najpierw kandydaci zadeklarowali chęć ich przyjęcia oraz złożyli stosowne przyrzeczenia, klękając przed biskupem i wkładając swoje ręce w jego ręce. Następnie cały lud zgromadzony na dziedzińcu Bazyliki modlił się za przyszłych diakonów Litanią błagalną do Wszystkich Świętych, podczas gdy kandydaci leżeli krzyżem. Po litanii biskup wygłosił modlitwę święceń i po kolei nałożył ręce na naszych czterech współbraci.

Na zakończenie obrzędów biskup przekazał nowym diakonom księgę Ewangelii, a także pocałunek pokoju. Pod koniec Eucharystii przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok CSsR podziękował biskupowi Stułkowskiemu za przybycie do Tuchowa i udzielenie święceń, a przy okazji również za ciepłe przyjęcie redemptorystów w archidiecezji, gdzie od 1 sierpnia bieżącego roku rozpoczęli posługę przy parafii Opatrzności Bożej w Poznaniu. Głos zabrali także nowo wyświęceni diakoni, którzy dziękowali Bogu za dar powołania, księdzu biskupowi za udzielenie im święceń oraz wygłoszone Słowo Boże, swoim wychowawcom za prowadzenie przez 6 lat w seminarium, oraz wszystkim gościom za przybycie. Uroczystości zakończyły się obiadem w jadalni pielgrzyma tuchowskiego klasztoru. Naszych nowych diakonów polecamy Waszej modlitwie.

br. Jakub Stanisz CSsR, rok I