Całkowite oddanie się Bogu na własność. Oto, czym jest profesja wieczysta. Stała się udziałem dwóch naszych współbraci: Łukasza Barana oraz Michała Wielgusa, którzy w dniu dzisiejszym, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej złożyli śluby wieczyste w Zgromadzeniu Redemptorystów. Tym samym potwierdzili to, czym żyli od kilku lat, od chwili pierwszych ślubów zakonnych: kroczyć za Chrystusem Odkupicielem drogą rad ewangelicznych. Eucharystii podczas której bracia złożyli śluby przewodniczył przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. Janusz Sok. W uroczystości uczestniczyli współbracia z wielu domów Prowincji, a także misjonarze zagraniczni. Nowi profesi wieczyści wyrazili swoją otwartość na wyzwania, które staną na ich drodze życia zakonnego oraz gotowość do podjęcia ryzyka, które wynika z radykalnego życia radami ewangelicznymi.

(galerię możesz zobaczyć na stronie wsd.redemptor.pl)